"Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna."

(FN:s Konventioner om Mänskliga Rättigheter, art. 4.)

          "Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning."                     
(FN:s Konventioner om de Mänskliga Rättigheterna, art 20:2.)

Offentlig Tjänst
En offentlig tjänst är en tjänst som tillhandahålls av (systmet) staten för att människor som lever inom dess jurisdiktion, antingen direkt (genom den offentliga sektorn) eller genom att finansiera privat tillhandahållande av tjänster.

Tillämpning av Grundlag, förordningar & regler i offentlig tjänst -
''ett sätt att uppnå genom omedvetenhet förstörelsen av

sin egen -och- medmänniskors frihet''.

När vi anklagas för, säg, fortkörning på motorvägen, är anklagelsen mer än bara huruvida hastigheten på våra fordon överträffade den skyltad hastigheten av vägen.

I anklagelsen ingår också påståendet att lag, regler & förordningar i kommunen, som vi fysiskt befinner oss i, alltså, kommunen som skapade hastighetsgränsen, gäller för oss.

Innan vi kan avgöra om lag, regler & förordningar har kränkts, måste det först fastställas att lagen är tillämplig genom att jurisdiktion finns.

När allt kommer omkring, är det omöjligt att bryta en lag som inte gäller för dig.

Så, om vi får en bot för fortkörning, polisen-som-vittne anklagar oss för inte bara fortkörning, men också hävdar att lagen gäller för oss.

-Vilka faktiska bevis förlitar sig polisen på att bevisa att lag, regler & förordningar omfattar oss?

-Vilka faktiska bevis har polisen, åklagaren och domaren att förlita sig på för att bevisa att dom har jurisdiktion?


Här följer några exempel-

Nedanstående hänvisning till ''lag'' är förordning eller regler. Rättsväsendet använder ordet ''lag'' för att tvinga lydnad så att du inte ifrågasätter deras argument.

Första argumentet-

"Lagen gäller eftersom lagen säger det," är en typisk svar på denna fråga.
Klart är dock att detta är ett cirkelresonemang. Detta är ett påstående, åsikt eller opinion inte ett bevis.
Själva lagen är inte ett bevis, för att det är själva lagen, vars tillämplighet som är ifrågasatt.

Nästa argument-

"Lagen gäller för att du är inne i kommunen, i enlighet med kommunens lag" är också ett cirkelresonemang. Samma som förut det är en åsikt, påstående eller opinion inte ett bevis.

Kommunen måste lägga fram empiriska faktan om vilka faktiska bevis förlitar de sig på för att lag, regler och förordningar omfattar oss, bara för att du är fysiskt inom den territoriella gränsen av kommunen, enligt den lag som hävdas av kommunens anställda?

Nästa argument-

"Lagen gäller för att du har ett körkort."

Betyder detta att lag, regler & förordningar inte omfattar mig innan jag fick körkort?

Inte troligt, och dessutom detta är också ett cirkelresonemang.

Vilka faktiska bevis har de för att bevisa att lag, regler & förordningar omfattar oss, bara för att vi har ett körkort, i enlighet med deras tvångslag?

Nästa argument-

"Lagen gäller för att du är en medborgare."

Vad är det som gjorde mig en medborgare?

Lagen, vilket gör detta också ett cirkelresonemang.

Vilka faktiska bevis förlitar de sig på för att bevisa lag, regler & förordningar omfattar oss, bara för att lagen har utsetts oss som medborgare?

Nästa argument-

"Lagen gäller på grund av en teori om socialt kontrakt."

Filosofiska teorier och åsikter är inte empiriska faktan eller konkreta bevis till att omfatta jurisdiktion.


Behörighet-

Vi har inte ens kommit till sakliga frågor som-
Vad är en stat, kommun, län eller stad? 
Vad är en medborgare ?
Eller vad är lagar, regler & förordningar.

Sanningen är, ingen politisk eller offentligt anställd tjänsteperson inklusive (polis, åklagare & domare) som hävdar och ålägger genom sitt skrivande och agerande att grundlag, regler, förordningar eller prejudikat ger jurisdiktion, det finns inte en tillstymmelse till empiriska fakta och bevis som styrker deras hävdande om behörighet och att kräva lydnad samt underkastelse till statens lagar eller dess statliga tjänstemän.

Staten, regeringen, är ett gäng brottslingar som terroriserar sina medmänniskor i enlighet med sina giriga och respektlösta påbud som Skatteverket, Kronofogden och samtliga departement som län och kommun använder för att hålla den fiktionella medborgaren på plats.

Jurisdiktion är "en plats eller utrymme som är fiktiv eller verklig,
en inlaga till påståenden om auktoritet eller ett avtal om att bli kontrollerad".

Äganderätten (är lika med jurisdiktion att stifta lagar och genomdriva dessa lagar)
detta härrör från kontrakt, avtal, informerat samtycke och vederlag i samband med alla typer av egendom.
I lag är allt egendom, även dina rättigheter. Juris-diktion rätt att stifta lagar.
 
Av de tre delar som måste existera  så är det  "plats" som måste vara närvarande, för att behörighet till jurisdiktion skall existera.

De som ger auktoritet, plats tillsammans med underkastelse, avtal, eller fullmakt för att reglera vad som anses vara territorium eller en territoriell jurisdiktion de erkänner de är föremål för det.

Eftersom ingen kan påstå att man bokstavligen äger marken eller planeten som uteslutande deras, med alla andra som slavar, alla om de så önskar, är i en position av att lura sig själva i att tro att "när de är" föremål för en viss sorts av Myndighetskontroll, eller att de borde underkasta sig någon sorts auktoritet.
När "ägande" talas om, vad som menas med det är - en nyttjanderätt till en sak eller egendom. 

 

Dessa är mina principer...duger inte dessa, så har jag andra''. Groucho Marx

/bj /bj
Creeper MediaCreeper