''Den minsta minoriteten på jorden är individen.
Den som förnekar individuella rättigheter, kan inte göra anspråk på
att vara försvarare av minoriteter. "

Ayn Rand Minority Rights

Är du en medborgare?


För att en öde Ö eller t.ex. Månen skall vara en stat behöver den medborgare.

En medborgare är en levande människa som frivilligt, genom en gemensam överenskommelse, ett avtal, är en  medlem i en politisk förening, organisation med plikter och skyldigheter, som att betala skatt, visa solidaritet till organisationen staten, i utbyte för skydd från  staten.
-eller-
en fysisk person, som frivilligt eller ofrivilligt genom frånvaron av information är i okunskap om ett existerande  medlemskap i en politisk förening, organisation med plikter och skyldigheter som att betala skatt, visa solidaritet till organisationen staten, i utbyte för skydd/trygghet från staten.


-MEN-
Det finns ingen lag, skyldighet eller plikt från organisationen staten att skydda dig (staten uppfyller då inte avtalet).


- Om det inte finns en skyldighet och plikt att skydda dig, då finns det ingen överenskommelse, inget avtal med staten...

- Finns det ingen överenskommelse, då finns det ingen politisk förening...

- När det inte finns en politisk förening...

- Då finns det alltså inga medborgare, under avtal...

- När det inte finns medborgare ...

- Då finns det ingen stat, det är en öde Ö.


 

Skatt har varit plundring, stöld under alla århundraden.


Att vi än idag accepterar statens hot, våld och stöld från politiker och deras  myndigheter till grunden för en så kallad välfärdstat visar framgången av programering av invånarna genom ett statligt skolsystem, media och kollektivets tvångsmetoder.

Skatt är en lagstadgad skyldighet att betala ett belopp till staten eller annat samhällsorgan, Men var finns bevisen till denna skyldighet?
Lagen är inte ett bevis, lagen är en åsikt, opinion, idé, ett betraktelsesätt, men var vänlig och lägg fram bevisen? 

Skatt åläggs fysisk person eller juridisk person utifrån dennes förehavanden, utan direkt koppling till motprestationer från betalningsmottagaren.

 - Finns det skäl att betala skatt?

 - Bara ett om du frivilligt gått in i ett avtal att vara skattepliktig.
 Om du är skyldig skatter, då kan staten inte stjäla från dig när de kräver och samlar in den."

 Du stjäl från regeringen när du vägrar att betala? Eller, skatteverket stjäl från dig eftersom du aldrig gått med på att betala vad de påstår att du är skyldig?
 
Skatteverks anställda Anne Sofie Ernstson syn på att vara
skattebetalare, även om du inte har gjort ett frivilligt avtal, visar värderingar och attityder hos Skatteverkets lakejer.
Läs hennes svar i inlägget, hennes syn på dig som skattebetalare»

Ett utmärkt segment av Jerry Day om personnummer-Identitet på engelska.

Knapptryckarekompaniet

New World Order

Några av de svenskar som har deltagit i hemliga Bilderberg möten

Creeper MediaCreeper